agroturystyka portal agroturystyka
gospodarstwa agroturystyczne
kwatery agro turystyka
Start
Oferty
Artykuły
Organizacje
Kategoryzacja
Linki
FAQ
Kontakt

Wyszukiwarka
Nazwa:
Kategoria:
Miejscowość:
Województwo:
Nowości

Od 1.12.2006 odwiedziło nas
licznikliczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik
osób. Dziękujemy.Katogeryzacja obiektów PDF Drukuj Email

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" prowadzi kategoryzację agroturystycznej bazy noclegowej. Kategoryzacji podlegają wszystkie obiekty znajdujące się na terenach wiejskich, których prowadzenie nie wymaga decyzji administracyjnych i które nie podlegają ustawowemu obowiązkowi standaryzacji. Dopuszcza sie również kategoryzację obiektów podlegających obowiązkowi standaryzacji, w tym jednak przypadku jest to jedynie dodatkowa forma oceny jakości.

Kategoryzacja jest gwarancją odpowiedniej jakości usług w zależności od przyznanej kategorii. Gospodarstwa jednocześnie zyskują prawo do umieszczenia oferty w materiałach promocyjnych Federacji. Znak jakości przyznany przez Federację na pewno nie pozostaje bez wpływu na zainteresowanie turystów pobytem w takim, a nie innym gospodarstwie.

Kategoryzacji podlegają zarówno całe obiekty jak i poszczególne pomieszczenia noclegowe. Na wniosek zainteresowanych gospodarstw oraz po uiszczeniu odpowiedniej opłaty Inspektorzy PFTW przeprowadzają inspekcję kategoryzacyjną. Sprawdzany jest stan, wyposażenie obiektu według specjalnych formularzy standaryzacyjnych. Obiekt musi spełniać zarówno ogólne jak i szczegółowe wymagania dla określenia kategorii w danym typie zakwaterowania.

Każda kwatera, która otrzymała określoną kategorię ma prowo posługiwać się znakiem PFTW "Gospodarstwa Gościnne" przez okres dwóch lat. Po tym okresie w celu utrzymania przywilejów kwatery skategoryzowanej konieczne jest ponowne wystąpienie do Federacji i poddanie obiektu inspekcji.

Kwatery kategoryzowane są w następujący sposób od kategorii najniższej do najwyższej:gospodarstwa gościnne

 

Portal Agroturystyka, designed Anhor Wrocław